Organi Mreže su Skupština, Upravni odbor i Sekretarijat.

Skupština Mreže je najviši organ upravljanja.
Skupštinu čine delegirani predstavnici članica Mreže.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Mreže koji se stara o sprovođenju ciljeva Mreže utvrđenih ovim Statutom.
Upravni odbor ima sedam članova koje bira i opoziva Skupština prostom većinom i koji se ponovo mogu birati na tu funkciju.
Mandat članova Upravnog odbora traje tri godine.

Članovi Upravnog odbora su:

  1. Brankica Tarbuk Janković, Predsednica UO, (Organizacija “Centar za reintegraciju i aktivizam”)
  2. Ljiljana Marković, zamenica Predsednika UO, (Organizacija ADVERTO)
  3. Darjan Vuk Vulević, član UO, (Organizacija NEOSTART)
  4. Tanja Dimitrijević, član UO, (Organizacija Nova Plus)
  5. Slobodan Arsenijević, član UO, (Organizacija “Integracija”)
  6. Boris Štrbac, član UO, (Organizacija “Restart”)
  7. Boris Herman, član UO, (Organizacija “Posle kiše”)

Predsednica Upravnog odbora i njegov zamenik/-ca istovremeno su i zakonski zastupnici Mreže.

Za obavljanje administrativno tehničkih poslova i obezbeđivanje dnevnog funkcionisanja Mreže zadužen je Sekretarijat.
Upravni odbor bira Sekretarijat i određuje način izbora i funkcionisanje Sekretarijata.
Sekretarijat je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.