Organi Mreže su Skupština, Upravni odbor i Sekretarijat.

Skupština Mreže je najviši organ upravljanja.
Skupštinu čine delegirani predstavnici članica Mreže.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Mreže koji se stara o sprovođenju ciljeva Mreže utvrđenih ovim Statutom.
Upravni odbor ima sedam članova koje bira i opoziva Skupština prostom većinom i koji se ponovo mogu birati na tu funkciju.
Mandat članova Upravnog odbora traje tri godine.

Članovi Upravnog odbora su:

  1. Slobodan Arsenijević, Predsednik UO, (Organizacija “Integracija”)
  2. Jelena Srnić Nerac, zamenica Predsednika UO, (Organizacija NEOSTART)
  3. Ljiljana Marković, član UO, (Organizacija ADVERTO)
  4. Tanja Dimitrijević, član UO, (Organizacija Nova Plus)
  5. Brankica Tarbuk Janković, član UO, (Organizacija “Centar za reintegraciju i aktivizam”)
  6. Boris Štrbac, član UO, (Organizacija “Restart”)
  7. Boris Herman, član UO, (Organizacija “Posle kiše”)

Predsednik Upravnog odbora i njegov zamenik istovremeno su i zakonski zastupnici Mreže.

Za obavljanje administrativno tehničkih poslova i obezbeđivanje dnevnog funkcionisanja Mreže zadužen je Sekretarijat.
Upravni odbor bira Sekretarijat i određuje način izbora i funkcionisanje Sekretarijata.
Sekretarijat je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.