Ideja  o osnivanju mreže organizacija koje se bave  postpenalnim pokrenuta je krajem 2017. na inicijativu Misije   OEBS-au Srbiji, a kroz projekat Osnaživanje kapaciteta nevladinog sektora  u domenu postepnalne podrške tu ideju je realizavalo  Udruženje građana Neostart. Krajem 2017. i početkom 2018. sprovedene su prve aktivnosti u cilju formiranja mreže. Potencijalne članice su popunile upitnik gde su iznele svoje stavove o ideji za formiranje mreže, opisale svoj rad i ciljeve i izjasnile se da li žele da mreža bude formalnog ili neformalnog karaktera.

U prvoj polovini 2018. godine održan je uvodni sastanak gde je 16 organizacija potpisalo Memorandum o razumevanju koji je definisao misiju, viziju i ciljeve kojima svi teže i kojima će se voditi u narednim aktivnostima. Nakon toga, NEOSTART je uz podršku Misije OEBS-a sproveo projekat u trajanju od šest meseci sa ciljem jačanja kapaciteta članica mreže. Održano je sedam radionica, gde je pet bilo edukativnog karaktera (teme su birale članice na osnovu svojih potreba za dodatnim edukacijama) a poslednje dve su posvećene kreiranju osnivačkih dokumenata.

Tokom šest meseci trajanja projekta Mreži se pridružilo još  nekoliko organizacija, pa je kroz čitav proces prošlo 24 organizacije (čime je teritorijano pokrivena cela Srbija), dok je 20 iskazalo želju da budu osnivači Mreže.

Prema aktivnostima kojima se bave možemo I među članicama Mreže  izdvojiti :

-organizacije koje se primarno bave pružanjem pomoći i podrške bivšim osušenim licima (Među ovim organizacijam razlikuju se one koje su osnovali stručnjaci i koje su pokrenuli bivša osuđena lica. Takođe, neke se bave i kategorijom odrasih i maloletnicima dok postoje one koje se bave samo mladima u sukobu sa zakonom)

-organizacije koje se primarno ne bave pružanjem pomoći i podrške bivšim osuđenim licima, ali se u svom radu susreću i sa ovom kategorijom lica (Među ovim organizacijama najveća je razlika u tome da li se bave pružanjem usluge ili se radi o organizacijama kojima je u fokusu zaštita ljudskih prava).

Mreža je zvanično osnovana  na osnivačkoj skupštini održanoj 19.3.2019.

Ideja  o osnivanju mreže organizacija koje se bave  postpenalnim pokrenuta je krajem 2017. na inicijativu Misije   OEBS-au Srbiji, a kroz projekat Osnaživanje kapaciteta nevladinog sektora  u domenu postepnalne podrške tu ideju je realizavalo  Udruženje građana Neostart. Krajem 2017. i početkom 2018. sprovedene su prve aktivnosti u cilju formiranja mreže. Potencijalne članice su popunile upitnik gde su iznele svoje stavove o ideji za formiranje mreže, opisale svoj rad i ciljeve i izjasnile se da li žele da mreža bude formalnog ili neformalnog karaktera.

U prvoj polovini 2018. godine održan je uvodni sastanak gde je 16 organizacija potpisalo Memorandum o razumevanju koji je definisao misiju, viziju i ciljeve kojima svi teže i kojima će se voditi u narednim aktivnostima. Nakon toga, NEOSTART je uz podršku Misije OEBS-a sproveo projekat u trajanju od šest meseci sa ciljem jačanja kapaciteta članica mreže. Održano je sedam radionica, gde je pet bilo edukativnog karaktera (teme su birale članice na osnovu svojih potreba za dodatnim edukacijama) a poslednje dve su posvećene kreiranju osnivačkih dokumenata.

Tokom šest meseci trajanja projekta Mreži se pridružilo još  nekoliko organizacija, pa je kroz čitav proces prošlo 24 organizacije (čime je teritorijano pokrivena cela Srbija), dok je 20 iskazalo želju da budu osnivači Mreže.

Prema aktivnostima kojima se bave možemo I među članicama Mreže  izdvojiti :

-organizacije koje se primarno bave pružanjem pomoći i podrške bivšim osušenim licima (Među ovim organizacijam razlikuju se one koje su osnovali stručnjaci i koje su pokrenuli bivša osuđena lica. Takođe, neke se bave i kategorijom odrasih i maloletnicima dok postoje one koje se bave samo mladima u sukobu sa zakonom)

-organizacije koje se primarno ne bave pružanjem pomoći i podrške bivšim osuđenim licima, ali se u svom radu susreću i sa ovom kategorijom lica (Među ovim organizacijama najveća je razlika u tome da li se bave pružanjem usluge ili se radi o organizacijama kojima je u fokusu zaštita ljudskih prava).

Mreža je zvanično osnovana  na osnivačkoj skupštini održanoj 19.3.2019.

Ciljevi Mreže organizacija za postpenalnu podršku Srbije

Ciljevi osnivanja MOPPS-a definisani su još prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji koji je označio početak saradnje organizacija neformalno udruženih, ali su ti ciljevi ostali isti do trenutka formalnog osnivanja.

Zajednički ciljevi koji su okupili sve članice su:

.unapređenje politika i praksi u oblasti reintegracije i postpenalnog prihvata tako da budu u skladu sa potrebama lica prema kojima je realizovana krivična sankcija i maloletnika koji su bili ili su u sukobu sa zakonom

-osnaživanje organizacija članica Mreže da efikasno zastupaju reintegraciju i postpenalni prihvat lica prema kojima je realizovana krivična sankcija i maloletnika koji su bili ili su u sukobu sa zakonom.

Vizija i misija Mreže organizacija za postpenalnu podršku Srbije

Vizija MOPPS-a je inkluzivno društvo koje prihvata osobe koje su bile u sukobu sa zakonom kao punopravne članove i omogućava im da ostvare svoj puni potencijal.

Misija MOPPS-a je stvarivanje prava i zadovoljenje legitimnih potreba osuđenih lica i maloletnika u sukobu sa zakonom kroz sveobuhvatni I kvalitetni sistem postpenalne podrške u Srbiji.