Vodič "Smernice za prve dane na slobodi"

Vodič je sačinjen sa ciljem da se pomogne licima u trenutku stupanja na slobodu. Priredili su ga saradnici organizacije NEOSTART.

Istraživanje ,,Diskriminacija na tržištu rada"

Istraživanje je sprovela Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a posebno je važno jer prepoznaje osuđivanost kao razlog za diskriminaciju. Detaljnije o svemu na LINKU 

Vodič „Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo“

Vodič su priredili pravnici iz organizacije YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i namenjen je građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama u slučaju da dužina sudskog postupka ugrožava njihovo pravo na pravično suđenje, kao i da im pruži neophodne informacije o zaštiti. Detaljnije o svemu na LINKU 

Izveštaj ,,PRITVOR - Ultima ratio?"

Izveštaj su sačinili autori Beogradskog centra za ljudksa prava. 

Publikacija "Moderno društvo i postpenalna praksa"

Publikacija koju su sačinili autori iz organizacije Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART.