Članovi Mreže mogu postati Udruženja građana sa teritorije Republike Srbije koja su najkraće godinu dana registrovana u Agenciji za privredne registre i imaju iskustvo i/ili formalne akte koji su u skladu sa ciljevima i aktivnostima Mreže.

Organizacija koja želi da postane punopravni član podnosi zahtev Upravnom odboru. Odluku o prijemu kandidata u status člana donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova.

Član Mreže ima pravo da:
– ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Mreže;
– neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini kao i preko organa Mreže;
– nominuje kandidate, bira i bude biran u organe Mreže;
– daje mišljenje i predloge na Skupštini Mreže;
– bude redovno informisan o radu Mreže;
– ostvari uvid u dokumenta Mreže;

Član Mreže dužan je da:
– redovno učestvuje u zasedanjima Skupštine Mreže;
– učestvuje u skladu sa interesovanjem i mogućnostima u aktivnostima Mreže;
– plaća članarinu,
– čuva ugled Mreže

Status člana Mreže automatski prestaje:
– podnošenjem pisane ili elektronske izjave o istupanju iz članstva Upravnom odboru Mreže;
– brisanjem udruženja iz Registra udruženja;

Status člana Mreže se gubi odlukom Skupštine ukoliko:
– član postupa suprotno od vrednosti i ciljeva Mreže;
– narušava ugled Mreže svojim individualnim aktivnostima;
– neaktivan u aktivnostima i u komunikaciji između članica Mreže dve godine;
– ne plaća članarinu dve godine;
– član sam podnese zahtev za istupanje iz članstva.