„Jačanje uloge civilnog sektora u postpenalnom sistemu“

Donator: Ministarstvo spoljnih poslvova Kraljevine Holandije – Ambasada Kraljevine Holandije kroz MATRA program

Trajanje projekata: 01.10.2019. – 31.03.2021.

Glavni cilj: Unapređenje sistema postpenane podrške u Srbiji.

Specifični ciljevi:

  1. Unapređenje sistema postpenalne podrške kroz veće uključivanje NVO u aktivnosti usmerene na bivša osuđena lica.

Glavne aktivnosti:

  1. Kreiranje standarda pružanje usluga postpenalne pomoći i podrške od strane organizacija koje su deo Mreže.
  2. Pozicioniranje Mreže kao tela za trening i obučavanje (licenciranje) svih organizacija koje žele da pružaju usluge iz domena postpenalne podrške, priznatog od strane Ministarstva pravde

 

2. Unapređenje saradnje zatvorskog sistema sa relevantnim činiocima u zajednici i NVO u procesu pripreme za otpust i postpenalne podrške osuđenim licima.

Glavne aktivnosti:

  1. Kreiranje Mentorskih programa pri organizacijama kao model direktne podrške bivšim osuđenim licima, tokom pripreme za otpust i postpenalnog perioda.
  2. Upoznavanje zaposlenih u službi tretmana sa mogućnostima saradnje sa NVO kao modelom sveobuhvatne pripreme za otpust bivših osuđenih lica.
  3. Unapređenje saradnje organizacija i institucija pod ingerencijom Ministarstva pravde, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministartva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravlja.
  4. Istraživanje ostale potrebe i propuste u sistemu koje se mogu nadoknaditi kroz resurse u zajednici.