Izdata saopštenja koja mogu biti od važnosti za osuđena i bivša osuđena lica

Izdata saopštenja koja mogu biti od važnosti za osuđena i bivša osuđena lica

Izdvajamo nekoliko važnih saopštenja koja je izdalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a mogu se ticati lica koja su izašla na slobodu. Ona se pre svega tiču promena u načinu rada Centara za socijalni rad a kao posledica vanrednog stanja uvedenog u zemlju zbog pandemije virusa COVID-19.
Ministarstvo je izdalo Instrukciju za rad Centara za socijalni rad u vanrednom stanju koje je dalo ovlašćenja direktorima da organizuju rad u skladu sa preporukama, što znači da se način rada centara može razlikovati – https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2020-03/Instrukcija%20za%20CSR.pdf

Takođe, isto Ministarstvo je dalo i saopštenja koja se tiču svih socijalnih davanja a detaljnije možete pročitati OVDE.

U vezi sa prethodnim, važno je pre odlaska u nadležni centar lica posavetovati da se telefonom raspitaju o načinu rada Centra, ili to organizacije mogu učiniti umesto njih i prenesu informaciju. Telefone Centara Ministarstvo je objavilo možete pronaći OVDE.


Svim ovim informacijama dodajemo i vest koju je objavila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija pri Ministarstvu pravde, a tiče se zabrane svih poseta narednih 14 dana u svim penalnim ustanovama u Srbiji. Detaljnije o tome možete pročitati OVDE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares