Održani prvi sastanci radnih grupa u okviru projekta „Jačanje uloge civilnog sektora u postpenalnom sistemu“

Održani prvi sastanci radnih grupa u okviru projekta „Jačanje uloge civilnog sektora u postpenalnom sistemu“

Dve glavne aktivnosti projekta koji finansira Holandska Ambasada kroz MATRA program su kreiranje standarda za sprovođenje postpenalne podrške od strane nevladinih organizacija i kreiranje modela mentorskih programa. Za potrebe ovih aktivnosti formirane su dve radne grupe. Grupu za formiranje standarda vodi predsednik UO MOPPS-a Slobodan Arsenijević, dok drugom grupom rukovodi Ljiljana Marković, saradnica članice Adverto i kao pojedinac član UO MOPPS-a. Grupe su formirane i prve sastanke imale krajem januara. Do kraja marta ove godine očekuje se da će biti završen veliki zadatak stavljen pred ove grupe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares